Verzending wereldwijd
Gratis retour binnen 7 dagen indien in aanmerking komend, zo eenvoudig
Leverancier geeft rekeningen voor dit product.
Betaal online of bij ontvangst van goederen

Privacy policy

18 MEI 2018

Via onze webshop worden uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Growexpert acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig beveiligd en verwerkt.

Bij deze verwerking houd Growexpert zich aan de eisen die de privacywetgeving ons toelegt.
Dat betekent onder andere dat:

 • Uw persoonlijke informatie wordt nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan een derde partij;
 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een database die niet-publiek toegankelijk is;
 • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd;
 • Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw online bestelling; Growexpert stuurt geen e-mails anders dan naar uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u een bestelling plaatst bij Growexpert.nl, kunnen wij u om de volgende gegevens vragen:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de bezorging van uw bestelling correct te laten verlopen en wij dienen u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Betalingsinformatie, denk hierbij aan uw bankrekening- of kredietkaartnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling te kunnen afronden.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens moeten wij delen met de vervoerder, de vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de vervoerder onderaannemers inschakelt, stelt zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De persoonsgegevens worden onder geen enkel voorwaarde gedeeld met een derde partij, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een derde. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Growexpert is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Growexpert gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreve

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Wij dienen de facturen met uw persoonsgegevens te bewaren op grond van administratieve verplichtingen, deze gegevens zullen wij dus voor zolang van toepassing bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inzagerecht

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Wanneer u een account heeft aangemaakt kunt u uw gegevens inzien of een wijziging toepassen door in te loggen op de site van Growexpert.nl met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Onder het kopje mijn account kunt u ten alle tijden uw gegevens inzien en tevens uw gegevens wijzigen. Hebt u geen account aangemaakt dan kunt u contact met ons opnemen, zie onderstaand onze contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

 1. 1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 2. 2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 3. 3. het laten corrigeren van fouten;
 4. 4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 5. 5. intrekken van toestemming;
 6. 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Contactgegevens

Growexpert
Reeweg 116 C
6374 BZ Landgraaf +31 (0) 45-5111201
BTW: NL852045992B01
KVK: 56260903